About

Biografie

Ontwikkeling

Emelie Jegerings (1964) is geboren in Deurne en startte haar creatieve carrière in het modevak. Na een opleiding aan de Vrije Academie in haar geboorteplaats ontwikkelde ze zich vervolgens als autodidact in de decoratieschilderkunst. Ze raakte gefascineerd in de vergankelijkheid: doorleefde muren met barsten, scheuren en verloren patina’s. Het grondig bestuderen van de frescotechniek was een volgende stap. Haar verdere ontplooiing tot beeldend kunstenaar is opmerkelijk, want een overgang van decoratieschilder naar kunstschilder was weliswaar in de periode rond 1900 een logische volgorde, tegenwoordig is dit een zeldzaamheid. Deze ontwikkeling is bepalend geweest voor haar huidige werk.

Na het afronden van de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk (B), legde Jegerings zich volledig toe op het schilderen van met name het menselijk lichaam. Emotie is daarbij haar leidraad, als een verbindende schakel in ons mens-zijn. Passie en gedrevenheid voeren haar tot datgene wat ze als schilder op het doek vertaald wil zien. Haar portretten en mensfiguren verbeeldt ze in levendige en contrasterende kleuren en in een omgeving die vibreert van dynamiek en beweeglijkheid.

Een eigen signatuur

Haar specifieke talent in het weergeven van vergankelijkheid, de technieken die ze als decoratieschilder vaak toepaste, is in haar huidige werk op een andere manier gebruikt. Een fijne crackelee typeert haar werk en dramatiseert als zodanig de thema’s in haar werk. De grillige lijntjes die goud- en zilverpigmenten blootleggen doorkruisen haar afbeeldingen. Door te werken in transparante laagjes krijgen haar kleuren letterlijk diepgang. De intensiteit waarnaar Jegerings op zoek is, vertaalt ze zo letterlijk in een verscheurdheid. De crackelee techniek is een interessante tegenstelling tot de beweeglijkheid van haar penseel en het felle kleurgebruik die ze evenzeer bezweert.

Prijzen en nominaties

De eerste prijs Nationale Kunstdagen 2012 in Rotterdam.

De derde prijs Nationale Kunstdagen 2011 in Amsterdam.

De tweede plaats tijdens Regionale Kunstdagen in Eindhoven in 2013

Hoogste waardering Regionale Kunstdagen in 2012 in Eindhoven

Hoogste waardering Regionale Kunstdagen in 2011 in Rotterdam

Emelie heeft meegewerkt aan:

De nieuwe wildernis

Sterren op het doekBiography

Evolution

Emelie Jegerings was born in Deurne in 1964. She started her creative career in fashion.

After her training at the” Vrije Academie” in her hometown she developed herself in the art of in school art. She became fascinated by the ephemerality: weathered walls with bursts and lost patina. A thorough study of the ancient fresco techniques was her next step. Her further development as a visual artist is remarkable a transition from an in school painter to visual artist which was quite normal in the period round 1900 but nowadays this is very rare.

However this transition has been defining for her present work.

After completion of the “Academie voor Schone Kunsten” in Arendonk ( Belgium) Emelie entirely focused on painting of the human body. Emotion is her guideline, the connecting link in our being. Passion and pathos bring her to the essence she wants to see depicted on the cloth.

She depicts her portraits and human figures in vibrant and contrasting colors in ac thrilling active dynamic environment.

Her own signature

Her specific talent in depicting ephemerality, the techniques she used as an in school artist, are combined, in unique new way, in her contemporary work. Rag fine craquelure characterizes her work and emphasizes the drama. The whimsical lines that unveil gold and silver pigments pass through her images. By working in transparent layers her colors literally get depth.

The intensity in her search Emelie literally translates in dissension. The craquelure technique is an interesting  contradiction to the agility of her paintbrush and the use of vibrant contrasting colors.

Awards and Nominations

First prize Nationale Kunstdagen 2012 in Rotterdam

Third Prize Nationale Kunstdagen 2011 in Amsterdam

Second nomination Regionale Kunstdagen 2013 in Eindhoven

Highest rated artist Regionale Kunstdagen in 2012 in Eindhoven

Highest rated artist Regionale Kunstdagen in 2011 in Rotterdam

 

Emelie has participated with:

De nieuwe wildernis

Sterren op het doek